Cirkev

Rímskokatolícky murovaný kostol sv. Mikuláša biskupa, v obci Bžany, pochádza z prvej tretiny 19. storočia, asi z roku 1825.
Pred vodami Domaše bol ohradený sypanou hrádzou.