Súčasnosť

Bžany ležia na rieke Ondava, pri západnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša v nadmorskej výške okolo 165 m.
Rozloha chotára je 1706 ha.